Skoler åbner dørene for medarbejdere med handicap: ”Forskelligheden er en dyd, vi alle kan lære noget af”

 

”Det er godt for en arbejdsplads at have en forskelligartet medarbejdergruppe.” Sådan fortæller Per Bødker Andersen, der har været skoleleder på Hals Skole fra 2006-2020. I samarbejde med Aalborg AKTIV har han åbnet skolens døre og inviteret en person med handicap indenfor i medarbejdergruppen. En sag han brænder så meget for, at han har bygget bro til tre andre folkeskoler i Aalborg Kommune, der i dag også har glæden af medarbejdere, der er ansat på særlige vilkår.

 

Der er plads til alle

Ingen af os er ens. Vi er alle forskellige, og det gælder også eleverne, fortæller Per Bødker Andersen, der fremhæver, at det skal vi sætte pris på og synliggøre i skolerne:

”Forskelligheden er en dyd, vi alle kan lære noget af. Det er en gevinst for en gruppe, når den er forskellig. Gruppen skal bare lære at håndtere det på rette vis. Jo mere plads der er til forskelligheden, jo bedre er det – set fra mit synspunkt.”

Den tidligere skoleleder ser en stor fordel i at ansætte medarbejdere på andre vilkår, der supplerer med ekstra hænder ved at løse praktiske gøremål og forfaldne arbejdsopgaver, som lærerne ikke når i det daglige:

”Det har været en gevinst for mig og skolen at få denne medarbejder ind. Han udfører en funktion, som vi har brug for,” fortæller han.

Det er derfor både med de praktiske og værdimæssige argumenter i hånden, at Per Bødker Andersen har banket på hos øvrige skoler i kommunen:

”Det har været som en hjælp til de andre ledere, når jeg har udbredt kendskabet. Det er ikke sikkert, at det lykkes hver gang, men det kan være en stor hjælp for dem, fordi der er mange uløste opgaver, som vi ikke når på en skole,” fortæller han.

En af dem der er blevet inspireret af Per Bødker Andersen til at udvide sin medarbejdergruppe, er Lene Fligor - afdelingsleder på Vodskov Skole. Da hun først hørte om den glæde, Hals Skole og deres medarbejder har af hinanden, var hun hurtigt til at etablere et tilsvarende samarbejde med Aalborg AKTIV. Hun tilslutter sig nemlig værdien om, at der skal være plads til forskellighed på skolen:

”Vi underviser eleverne i, at der skal være plads til alle – sådan skal det bestemt også være hos medarbejderne på Vodskov Skole. Der er plads til alle her hos os,” fortæller hun med et smil.

Billede af Per Bødker Andersen

Per Bødker Andersen

Billede af Lene Fligor

Lene Fligor

Medarbejdere der skaber værdi for eleverne

At vise eleverne diversitet og forskellighed er en pointe, der er vigtig for både Per Bødker Andersen og Lene Fligor:

”Først og fremmest har vi fået en ny vinkel ind i Den åbne skole (Den åbne skole er Undervisningsministeriets betegnelse for, at skolerne skal åbne sig overfor det omgivende samfund). Vi har åbnet op for, at der kommer andre mennesker ind på skolen i form af en ny medarbejder, der får en fast hverdag her hos os,” fortæller Lene Fligor og uddyber:

”Eleverne skal have en fordel af, at der kommer endnu et menneske her på skolen. Og det ser jeg tydeligt, efter vi har ansat vores nye medarbejder. Når eleverne kommer til hende, hjælper hun dem gladeligt. Hun er med til at udtænke nye idéer og udføre forskellige konkurrencer. Eleverne henvender sig også til hende for bare for at sige ”Hej - hvad laver du?”. De mærker virkelig, at her er et voksent menneske, der vil dem. Kontakten til eleverne er guld værd – det siger de øvrige kollegaer også.”

De ekstra hænder, og det at give en meningsfuld hverdag til en person, der normalt ikke er en del af skoleverdenen, er afgørende for Lene Fligor.

Samme pointe fylder hos Per Bødker Andersen, der fremhæver: ”Skolernes nøgleopgave er læring og trivsel. Det skal alle medarbejdere bidrage med. Det gør disse medarbejdere også. De gør arbejdet nemmere for både de børn, de hjælper, og for de øvrige kollegaer.”

 

En mere rummelig og tålmodig skole

Når forskelligheden kommer i spil på en arbejdsplads, har det betydning for hele medarbejdergruppen. Det har Per Bødker Andersen erfaret gennem sine år som skoleleder:

”Vi er blevet mere rummelige. Vi ser tingene fra flere sider, og vi har lært at tage hensyn til det. Vi er blevet mindre fordømmende og mindre firkantede – og det er vigtigt for en arbejdsplads.”

En vigtig del af Aalborg AKTIVs arbejde er at gå med den enkeltes drøm og fokusere på det, han eller hun ønsker sig allermest i sin hverdag. Fortid, diagnoser og journaler italesættes ikke (med mindre den enkelte ønsker dette), og derfor starter alle parter på en frisk i et samarbejde. Det er en metode, der har fungeret rigtig godt på både Hals og Vodskov Skole:

Vi har ikke kendt til diagnoser. Vi har bare vist, at der er noget, den enkelte er smaddergod til og der er noget, vedkommende ikke kan. Det fandt vi ud sammen hen ad vejen,” fortæller Per Bødker Andersen, og Lene Fligor supplerer:

”Vi har vist tålmodighed og tilpasset forskellige ting, så den nye medarbejder føler sig godt taget imod. Det er i samspil med hinanden, at vi har fundet ud af, hvordan vi alle tilpasser os til den her nye situation.”

 

Aalborg AKTIV er med hele vejen

Når en person med handicap henvender sig til Aalborg AKTIV, er det hans eller hendes dømme om beskæftigelse, der definerer forløbet. Det er derfor først i det øjeblik, hvor en person har et ønske om at arbejde på en skole, at et samarbejde som det på Hals og Vodskov Skole sættes i gang.

Under hele ansættelsen er Aalborg AKTIV sparringspartner for både personen med handicap og arbejdsgiveren. Den metode har haft stor betydning for Lene Fligor, der sætter pris på det tætte samarbejde:

”Vi er blevet klædt på, så vi ved, hvad vores nye medarbejder kan byde ind med. Medarbejderen fra Aalborg AKTIV er god til at støtte begge parter i det. Han undersøger alt det formelle og guidede os undervejs. Han er meget informativ, og det gør situationen mere håndgribelig. Vi er blevet taget godt i hånden,” fortæller hun.

Aalborg AKTIV er også til stede ved alle de møder, begge parter ønsker, og det har særlig stor betydning: ”Han kender både skoleverdenen og vores nye medarbejder - og han ved, hvordan vi skaber broen mellem de to verdener,” uddyber Lene Fligor.

 

Når det lykkes, er det en win-win

Anbefalingen er klar fra begge ledere, der ikke lægger skjul på deres begejstring for en mangfoldig skole, hvor der er endnu mere plads til forskellighed:

”Det hér skal flere have glæde af. Den mangfoldighed og de udfordringer forskellige mennesker har, fanger mig. Og hvor gør Aalborg AKTIV det godt. De forstår at bruge mangfoldigheden og det kæmpe spektrum der er i os mennesker, som arbejdspladserne kan få glæde af. Sammen kan vi være med til at løfte folk,” fremhæver Per Bødker Andersen.

Det ligger også Lene Fligor på sinde at sprede det gode budskab: ”Vi vil rigtig gerne give vores positive erfaring videre. Hvis andre skoler eller virksomheder har brug for at vide, hvordan vi har fået hjælp gennem Aalborg AKTIV, så fortæller vi rigtig gerne om det. Det har været et eksemplarisk forløb,” fortæller hun – og et nyt fremtidigt samarbejde er hun bestemt ikke afvisende overfor:

”Vi kunne også på et senere tidspunkt være interesseret i at gøre det igen! Vi kender også til andre skoler, der kunne bruge en medarbejder som vores, og vi vil gerne hjælpe med at skabe kontakten.”

De gode erfaringer spreder sig som ringe i vandet, og i Aalborg AKTIV står vi altid klar til at skabe drømmebeskæftigelse i samarbejde med den enkelte og arbejdsgiveren. For som Per Bødker Andersen afslutningsvis siger: ”Når det lykkes, er det win-win. Så er det en succes.”