Fantastiske forandringer

 

”Glæden ved mit arbejde smitter af på min fritid. Jeg er bare decideret blevet en gladere person. Det siger andre også til mig.”

Det er citater som dét, der understreger, at vores arbejde i Aalborg AKTIV giver mening. I samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS og Agnete Neidel, som har hjulpet os igennem processen, har vi gennem to år arbejdet med forandringsfortællinger.

Vi har indsamlet en masse gode forandringsfortællinger fra de mennesker, vi til dagligt samarbejder med om at finde lige præcis den meningsfulde beskæftigelse, de drømmer om.

Eksempler på forandringer er:

  • Glæde: ”Jeg oplever mere glæde i hverdagen.”
  • Fællesskab: ”Jeg kommer ud og møder andre mennesker og oplever at høre til.”
  • Muligheder: ”Jeg opdager, at jeg har flere muligheder i livet, end jeg troede.”

En af de bærende metoder i evalueringsarbejdet bygger på Most Significant Change Technique (MST), hvor indsamlingen af forandringsfortællinger står centralt. Forandringsfortællinger er fortællinger om konkrete ændringer i menneskers liv, som de opfatter som betydningsfulde, og som de selv kobler til den indsats, der evalueres. Det er den del af evalueringen, som er formidlet i en rapport. Styrken ved MST er, at den er praksisnær og eksplorativ, men samtidig systematisk.

Vi har nu taget fat på refleksioner over, hvad vi kan lære af disse fortællinger. De er baseret på en masse gode input, som helt sikkert skaber grobund for ny indsigt og læring. I en rapport har SUS samlet vores vidensopsamling, som vi er godt i gang med at dykke yderligere ned i.

Mange af jer har bidraget, og det vil vi gerne takke for. Det har skabt ny viden, og vi arbejder videre med de gode input, vi har fået fra jer. I lærer os så meget – tak for det!

Hvis du har lyst til at læse rapporten, er du velkommen til at kontakte os, så kan vi sende den på e-mail til dig.

Grafik om forandringsfortællinger.