År 2018-2019 i tal: Samtaler hos Aalborg AKTIV har givet mere end 89% af de besøgende håb om forandring

Når ti personer med førtidspension går ind ad døren i Aalborg AKTIVs gule hus på Poppelvej, går ni af dem derfra igen med håb om forandring i deres liv. Det viser evalueringen fra 2018-2019, der generelt tegner et billede af en periode, hvor fokus er stillet skarpt på samskabelse og den enkeltes ønsker.

Aalborg AKTIVs vigtigste opgave er at skabe den forandring, den enkelte ønsker i sit liv – i samarbejde med ham eller hende selv. I evalueringen svarer 89,4% af de besøgende, at samtalen, de har haft i Aalborg AKTIV, netop i meget høj eller høj grad har givet dem håb om forandringer. For at det lykkes skal samarbejdet mellem Aalborg AKTIVs medarbejdere og den enkelte person være gensidigt og ligeværdigt, og i årets evaluering er meldingen også klar: 94,1% svarer, at de i meget høj eller høj grad selv føler, at de har været en del af samarbejdet.

Hele 96,9 % svarer, at samtalen i meget høj eller høj grad har haft fokus på deres ønsker, og til en af besvarelserne blev det tilføjet:

”Det levede helt op til mine forventninger og mere til. Aalborg AKTIV virker meget seriøse og klar til og hjælpe hvert enkelt individ med og opnå den ønskede drøm. Det er super fedt.”

Fokusset på den enkeltes ønsker kommer dog ikke af sig selv. Vejen dertil er nemlig belagt med to ting: Mod og forståelse.

Mod og forståelse

De personer, der er i forløb hos Aalborg AKTIV, skal have modet til at sætte deres egne ord og/eller billeder på, hvad de ønsker sig, da det er deres ønsker og drømme, der arbejdes ud fra.

Evalueringen viser, at 90,5% i meget høj eller høj grad føler sig tryg med at sige sin mening, og to af besvarelserne er suppleret med uddybende kommentarer:

”Super awesome samtale, følte mig tilpas og tryg til at dele min historie og ønsker.”

”Jeg følte mig taget godt imod og følte mig i trygge omgivelser under mødet.”

Netop fordi der er rum til, at den enkelte trygt kan sige sin ærlige mening, opnås der hurtigere en fælles forståelse, hvilket evalueringen også viser. 94,4% svarer, at de i meget høj grad eller høj grad føler sig forstået, hvilket flere af besvarelserne udspecificerer:

Synes det er et dejligt sted at komme, og det er nogle søde, lyttende og forstående medarbejdere, der er her.”

”Super god forklaring på mine spørgsmål.”

”Jeg synes, at det var et godt møde, jeg bliver hørt.”

Én samtale er ikke nok

Evalueringen viser samtidig, at efter første samtale i Aalborg AKTIV er det ikke alle, der er afklaret omkring deres muligheder. 30,5% svarer, at de er delvist afklaret og 1,5% svarer, at de i lav grad er afklaret omkring mulighederne. Efter mere end tre samtaler ser billedet dog helt anderledes ud, idet kun 15,8% fortsat er delvist afklaret, og resten er afklaret i meget høj eller høj grad.

Størstedelen af de besøgende er efter mere end tre samtaler i – eller på vej i – beskæftigelse. Det gør naturligvis, at mulighederne, for mange, er mere afklarede på dette tidspunkt i forløbet. Nogle af besvarelserne uddyber:

”Tak for de muligheder, I giver mig”.

”Jeg synes, at det er dejligt, at der ikke går længere tid end 14 dage, før jeg skal til næste møde.”

Der er ikke en begrænsning for, hvor mange samtaler den enkelte kan have i et forløb hos Aalborg AKTIV, og denne metode skitserer evalueringen som effektfuldt. Svarene viser, at personerne i forløb hos Aalborg AKTIV selv bliver mere engageret/involveret jo længere hen i forløbet, de kommer – og at de oplever, at medarbejderne gør det tilsvarende.

10,7% svarer nemlig, at de selv i lav/meget lav grad var forberedte efter første samtale. Denne besvarelse falder til 2,6% efter mere end tre samtaler.

På Poppelvej er det gule hus’ dør altid åben, så hvis 2020 er året, hvor du håber på forandring i dit liv, og du ønsker at starte i en beskæftigelse, der giver mening for dig, så kig forbi!

Fakta:

Om Aalborg AKTIV: Aalborg AKTIV samarbejder med personer med førtidspension om at skabe den unikke beskæftigelse, de hver især drømmer om.

Besvarelser: Evalueringen indeholder 253 fuldførte besvarelser.

Periode: 27.09.2018 – 18.12.2019.

Metode: Det er frivilligt, om den enkelte vil udfylde spørgeskemaet. Medarbejderne fra Aalborg AKTIV forlader rummet, når skemaet udfyldes, så det gøres anonymt og i eget tempo. Det er dog altid muligt at få hjælp til udfyldelse af skemaet af en neutral person.

Hyppighed: Dem der har lyst, udfylder skemaet hver gang, de har været til samtale. Det vil sige, at den samme person kan udfylde skemaet flere gange.