Beskæftigelsesenhed giver 94% af borgere med førtidspension håb om forandring

Forandring fryder. Uagtet om man sidder i kørestol, har en hjerneskade eller en psykisk diagnose. I et samarbejde mellem borgere med førtidspension og Aalborg Kommunes beskæftigelsesenhed, Aalborg AKTIV, skabes skræddersyede beskæftigelse til den enkelte – og det har givet mere end ni ud af ti borgerne håb om forandring.

For borgere med førtidspension er drømmebeskæftigelsen sjældent slået op på Jobindex. Lønkompensation, praktikperioder, hjælpemidler og bevillinger spænder ofte ben for ordinære ansættelser. Her kommer Aalborg AKTIV ind i billedet. I fællesskab med den enkelte borger etableres samarbejder med lokale virksomheder, frivillige foreninger, interne tilbud i kommunen og uddannelsesinstitutioner. Et samarbejde som 99% af borgerne selv oplever at være en del af.

Ikoner der viser forskellige former for beskæftigelse

Ingen drømme er for store

Hvad drømmer du om at lave? Den enkeltes handicap kan betyde, at vedkommende i udgangspunktet er tilknyttet en bestemt dagsbeskæftigelse. Det udgangspunkt bryder Aalborg AKTIV med og præsenterer i stedet beskæftigelsesmuligheder på tværs af handicap, fagcentre og fagområder – hvis et andet tilbud passer bedre til den enkeltes ønsker.

Spørgsmålet om borgerens drømme og ønsker for beskæftigelsen er netop forudsætningen for det rette match, hvilket giver genlyd hos 94% af borgerne, der oplever, at deres ønsker er i fokus.

Ingen drømme er for store, hvilket tydeliggøres, når 93% af borgerne fortæller, at de er trygge ved at sige deres mening, 98% føler sig taget seriøst, og 99% føler sig forstået.

For nogen er drømmen at arbejde med børnehavebørn. Her kridter Aalborg AKTIV skoene og banker på døren til de lokale børnehaver i håbet om, at den enkeltes drøm kan blive en realitet her. Selvom det kan være et ”nej desværre”, der mødes dem i døren, så giver Aalborg AKTIV ikke op, før det helt rette match er etableret. Det er også tydeligt for borgerne, da 98% fortæller, at Aalborg AKTIV støtter dem.

For andre er drømmen at lave mad. Her tager borgeren og Aalborg AKTIV hinanden under armen og besøger eksempelvis kommunens interne køkkener eller midtbyens caféer for at afklare, om et af de steder kan være en mulig drømmeindfrier. Og det virker. Fordi 86% af borgerne tilkendegiver, at de har fået afklaring omkring deres muligheder for beskæftigelse.

Forandring for 790 borgere

790 borgere har været i forløb i Aalborg AKTIV, siden beskæftigelsesenhedens etablering i 2017.

Per dags dato (februar 2022) har Aalborg AKTIV et aktivt samarbejde med 205 borgere med førtidspension.

92 af dem er i fuld gang med et afklarende forløb for at finde frem til deres drømmebeskæftigelse. For 113 borgere er drømmen allerede gået i opfyldelse – fem er i praktik, 82 er i job med løntilskud og 26 er i frivilligt arbejde.

Derudover har drømmen for mange borgere været at starte i et bestemt §103 tilbud (beskyttet beskæftigelse), §104 tilbud (aktivitets- og samværstilbud) eller et uvisiterede værested. De borgere har Aalborg AKTIV ikke længere kontakt til, da der er tilknyttet pædagogisk personale på tilbuddene, som i stedet har den daglige kontakt til borgerne.

Andre erfarer efter et forløb, at det alligevel ikke er det rette tidspunkt for forandringer i deres liv, og derfor vælger de selv at stoppe forløbet.

 

Baggrunden for Aalborg AKTIVs evaluering:

  • Evalueringen er indsamlet i 2021.
  • Alle borgere i forløb er blevet opfordret til at besvare evalueringen.
  • Evalueringen er skriftlig og anonym.
  • Evalueringen består af 185 besvarelser.
  • Besvarelserne ”i meget høj grad” og ”i høj grad” er lagt sammen i artiklen.