Sofiebos fotoløb

Selvom vi lige nu befinder os i en tid, hvor jobs, dagtilbud og frivilligt arbejde mange steder er sat på standby, så betyder det ikke, at vi ikke kan have sjov og meningsfuld beskæftigelse i hverdagen! Derfor har Aalborg AKTIV og Aalborg FRI-TID lavet et fotoløb til ungetilbuddet Sofiebo, da de unge mennesker, der bor der, gerne ville have inspiration til nye tiltag.

Lad dig endelig inspirere af fotoløbet. Du er også meget velkommen til at bruge det, præcis som det er. Vi står også gerne til rådighed, hvis du ønsker et lignende løb i jeres lokalområde. Så skal du blot kontakte os på:

Telefon: 9931 5374

Mail: aalborgaktiv@aalborg.dk

Psst... Vi har også lavet et fotoløb til KaffeFair! Så hvis du gerne vil prøver kræfter med et løb i Hammer Bakker, så er du mere end velkommen til at låne det! KaffeFairs poster finder du nederst på siden.

Vejledning

Vi har lavet to varianter af fotoløbet. Til begge løb skal holdene tage fotos af de forskellige poster. Løbet er til fri fortolkning, så det kan tilpasses forskellige målgrupper.

VIGTIG: Alle anbefalinger om afstand, håndsprit, highfives mm. skal naturligvis også overholde, når holdene deltager i fotoløbet. Alle anbefalinger kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Fotoløb i gåder:

Dette løb kræver samarbejde, kreativitet og et skarpt hoved. Alle opgaver kan løses tæt på Sofiebo, og opgaverne kan fortolkes på forskellige måder. Mange opgaver er formuleret åbent eller som små gåder, og der er hermed ikke kun ét korrekt svar.

Fotoløb i lokalområdet:

Dette løb kræver samarbejde, stedsans og fysik. Posterne er fysiske steder. Nogle af dem kan ligge et stykke væk, hvorfor det bliver nødvendigt at cykle eller lignede. Også til dette løb kan der være forskellige svarmuligheder. Kun fantasien sætter grænser.


Fremgangsmåde

Løbet skal have en løbsleder, der har overblikket og ansvaret. Løbslederen orienterer om regler og indhold. Deltagerne inddeles i mindre hold på 2-3 personer. Det er vigtigt, at holdet holder god afstand til hinanden. Under løbet må holdet ikke dele sig op. Alle opgaver løses ved at tage billeder af det, posten foreskriver. Ved løbets afslutning godkender løbslederen holdenes opgaver og udnævner vinderen. Vi anbefaler, at I starter og slutter løbet samlet.

Løbet kan afvikles på forskellige metoder:

 

Metode 1: Vinderen er det hold, der er færdige først

Holdet der først når alle poster vinder. Hvis I gerne vil undgå tidsaspektet, kan alle hold, der når alle poster, kåres som vindere

 

Metode 2: Vinderen er det hold, der har flest poster (alle poster gives på forhånd)

Løbslederen sætter en tidsbegrænsning. For holdene handler det om at nå så mange poster som muligt. Alle hold sendes afsted på samme tid. Denne metode er god, hvis der er behov for en stram styring på løbet. Dertil kræver den ekstra godt samarbejde, fordi holdet skal prioritere posterne, så de når flest på den aftalte tid.

 

Metode 3: Vinderen er det hold, der har flest poster (én post gives ad gangen)

Denne metode har en base, og på basen er løbslederen til stede. Her trækker holdene én post ad gangen. Posten skal løses, før de vender tilbage til basen for at få den næste post. På den måde kender de ikke alle poster på forhånd, og de skal kun forholde sig til én.

Vi anbefaler en tidsbegrænsning på 1-2 timer. Denne metode kræver stor opmærksomhed og planlægning fra løbslederen. Der vil være meget trafik i basen, og holdene vil ikke nå så mange poster som i de to andre metoder.

KaffeKairs fotoløb i Hammer Bakker: